• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Obavještenje !!!

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA                    

U SARAJEVU

VAŽI ZA REDOVNI i VANREDNI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA!!!

O B A V J E Š T E N J E

SVI STUDENTI KOJI SU U AKADEMSKOJ 2016./17.GODINI, OBNOVILI III (TREĆU) GODINU STUDIJA, TREBAJU SE HITNO JAVITI SA INDEXOM U STUDENTSKU SLUŽBU.

ROK ZA JAVLJANJE JE 14.10.2016.GODINE.

06.10.2016.                                                                                                                                                    STUDENTSKA SLUŽBA

  erasmus  

ISO 9001