• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine,

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Metode u citodijagnostici (P) Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (P) Dinamika stanice (P) Metode u citodijagnostici (V) Instrumentacija sa fizikom zračenja (P)

SATNICA

11.30-13.00 9.00-11.30 7.45-9.15 15.00 – 18.00 10.00-12.15

PROSTOR

POLIKLINIKA „SUNCE“ UČIONICA BR 3 HIRURŠKI AMFITEATAR POLIKLINIKA „SUNCE“ UČIONICA BR 3

PREDMET

Instrumentacija sa fizikom zračenja (V) Dinamika stanice (V) Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (P)

SATNICA

14.00-15.30 12.30-14.00 9.30-11.00

PROSTOR

DIP INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU HIRURŠKI AMFITEATAR

PREDMET

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

SATNICA

12.00-15.45

PROSTOR

DIP

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Metode u citodijagnostici 30 60 6 Instrumentacija sa fizikom zračenja 45 30 6
Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I 75 75 12 Dinamika ćelije 30 30 6
  erasmus  

ISO 9001