• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17. - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 23.09.2016.godine

Raspored predavanja i vježbi za zimski semestar ak.2016/17.

STUDIJ ZDRAVLJE I EKOLOGIJA–redovni studij, V semestar

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (V) Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (V) Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (V) Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P) Sanitarna mikrobiologija (V)

SATNICA

8.30 – 11.00

8.30 – 11.00

12.00-14.15 9.00-10.30 8.30-12.30

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

PREDMET

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P) Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (P) Sanitarna mikrobiologija (P)

Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (P)

SATNICA

11.30 – 13.00

11.30-13.00

14.30-16.00 11.00-13.15

PROSTOR

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

UČIONICA BR 1

UČIONICA BR 1

PREDMET

SATNICA

PROSTOR

NASTAVNI PLAN

NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS NAZIV PREDMETA PR VJ ECTS
Sanitarna mikrobiologija 30 60 8 Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom 45 45 8
Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica 45 45 6 Laboratorijska kontrola životnih namirnica 60 45 8

  erasmus  

ISO 9001