• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Termini popravnih ispita - Fizikalna terapija

 

TERMINI POPRAVNIH ISPITA ZA AKADEMSKU 2015/16. GODINU

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE- REDOVNI STUDIJ

PREDMETI TERMIN ISPITA PREDMETI TERMIN ISPITA
Klinička kineziologija

29.08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija

05.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Fizika

30.08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Fizikalna terapija u reumatološkoj rehabilitaciji

06.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Primjenjena epidemiologija

           31.08.2016.god

10 h

Učionica br 1

Radiografska morfologija

07.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Osnovi kliničke prakse

01.09.2016.god

10 h

Klinika za ortopediju

Terapija pokretom

08.09.2016.god

10 h

Učionica br 1

Disfunkcija ljudskog organizma

02.09.2016.god

14 h

Veterinarski fakultet

   
Rehabilitacija pacijenata sa paraplegijom i quadriplegijom

29.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Izrada i primjena ortopedskih pomagala u rehabilitaciji onesposobljenih

05.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Osnove fizikalnih metoda u rehabilitaciji djece

30.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Bolnisindromiurehabilitaciji

06.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Osnove fizikalnih metoda u rehabilitaciji osoba treće životne dobi

31.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Rehabilitacijapacijenatasahemiplegijomihemiparezom

07.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema (rehabilitacija amputiraca)

01.09.2016.god

9 h

Učionica br 3

Okupaciona terapija

08.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Fizikalna terapija u rehabilitaciji neuroloških i senzornih onesposobljenja

29.08.2016.god

10 h

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Ferijalna praksa

05.09.2016.god

10 h

Učionica br 3

Rehabilitacija u dječijem dobu

(cerbralna paraliza)

30.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti

06.09.2016.

11 h

Učionica br 3

Profesionalnarehabilitacija

31.08.2016.god

9 h

Učionica br 3

Zdravstvena ekonomika

07.09.2016.god

11 h

Učionica br 3

Primjena informatičkih sistema u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

01.09.2016.god

9 h

Sala za informatiku

Opšta metodologija istraživanja u zdravstvu

08.09.2016.god

11 h

Učionica br 3

  erasmus  

ISO 9001