• Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Fizikalne terapije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – V SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (V)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u ortopediji (P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (P)

 

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (V)

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amila Jaganjac

Prof. dr Dijana Avdić

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Samir Bojičić

SATNICA

8.30-13.00

8.30 – 10.00

8.30 – 10.00

 

9.00-11.15

9.00-11.30

PROSTOR

OPĆA BOLNICA «ABDULAH NAKAŠ»

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.1

 

KABINET FZS

UKCS

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

PREDMET

Funkcionalna pomagala

(P)

 

Fizikalna terapija u kardio-pulmonalnoj rehabilitaciji (P)

Manuelna masaža (P)

Manuelna masaža (V)

 

Funkcionalna pomagala

(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Bakir Katana

Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. dr Amila Jaganjac

 

Doc. dr Amila Jaganjac

 

Doc. dr Bakir Katana

SATNICA

13.30-15.00

10.15-11.45

10.30 – 12.00

 

11.30-14.00

11.30-14.00

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

 

 

UČIONICA BR.1

 

 

UČIONICA BR.1

 

KABINET FZS

 

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

PREDMET

 

Fizikalna terapija u rehabilitaciji lokomotornog sistema u traumatologiji (V) GRUPA I

 

 

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

Doc. dr Samir Bojičić

 

 

 

SATNICA

 

12.30-15.00

 

 

 

PROSTOR

 

 

JU «DOMOVI ZDRAVLJA»

 

 

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Metode u citodijagnostici (P)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (P)

Dinamika stanice (P)

Dinamika stanice (V)

Instrumentacija sa fizikom zračenja (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Snježana Unčanin

Prof. dr Nafija Serdarević

Prof. dr Naris Pojskić

Dr.sci Naida Lojo

Prof. dr Jozo Ćorić

SATNICA

11.30-13.00

8.00-12.30

7.45-9.15

12.30-14.00

9.00-11.15

PROSTOR

POLIKLINIKA „SUNCE“

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR.3

INSTITUT ZA GENETIČKO INŽINJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU

UČIONICA BR 3

PREDMET

Instrumentacija sa fizikom zračenja (V)

 

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

Metode u citodijagnostici (V)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije I (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Mirsad Panjeta

Nihad Batovac

Elma Kučukalić

 

v.ass Mirsad Panjeta

Jasmina Smajić

Jasmina Fočo Solak

Selvedina Duškan

Samira Hadžiabdić

V.ass Nina Jurić

Emina Smajić, str.sar

v.ass Mirsad Panjeta

Jasmina Smajić

Jasmina Fočo Solak

Selvedina Duškan

Samira Hadžiabdić

SATNICA

14.00-15.30

 

10.00-12.15

15.00 – 18.00

11.30-13.00

PROSTOR

DIP

 

DIP

POLIKLINIKA „SUNCE“

DIP

 

 

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Magnetna rezonansa (V)

Tehnologije u radioterapiji (V)

Komjuterizovana tomografija (V)

Tehnike snimanja II (V)

Tehnike snimanja II (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Fuad Julardžija

v.ass Adnan Šehić

Enis Tinjak,ma

v.ass Fuad Julardžija

v.ass Adnan Šehić

v.ass Fuad Julardžija

 

 

v.ass Fuad Julardžija

 

 

SATNICA

9.00-12.00

8.00 – 11.00

8.30 – 11.30

9.00 – 11.30

10.00 – 11.30

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

PREDMET

Tehnike snimanja II (P)

Tehnologije u radioterapiji (P)

Komjuterizovana tomografija (P)

 

Magnetna rezonansa (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Adnan Šehić, dr.sci

Doc. dr Nermina Kantardžić

Prof. dr Sandra Zubović

 

Doc. dr Zulejha Merhemić

SATNICA

12.30 – 14.00

11.30-13.00

12.00 – 13.30

 

12.00-13.30

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

UČIONICA 1

 

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Zdravlje i Ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - V SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (P)

 

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (V)

Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (V)

 

Sanitarna mikrobiologija (P)

Sanitarna mikrobiologija (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Fatima Jusupović

Daniel Maestro, str.sar

Amir Čaušević, str.sar

Doc. Dr Kenan Čaklovica

Doc. Dr Arzija Pašalić

Daniel Maestro, str.sar

 

SATNICA

9.00 – 11.15

 

8.30 – 11.00

 

8.30 – 11.00

 

9.00 – 10.30

8.30-12.30

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

FEDERALNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

VETERINARSKI FAKULTET

UČIONICA BR. 1

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KS

PREDMET

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P)

Upravljanje prehranom sa sanitarnom kontrolom (V)

Proizvodnja i čuvanje životnih namirnica (P)

Laboratorijska kontrola životnih namirnica (P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Arzija Pašalić

Doc. Dr Arzija Pašalić

Doc. dr Muhamed Smajlović

Doc. Dr Kenan Čaklovica

 

SATNICA

11.30 – 13.00

 

 

12.00-14.15

 

11.30-13.00

11.30-13.00

 

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR. 3

VETERINARSKI FAKULTET

VETERINARSKI FAKULTET

 

Strana 1 od 8

  erasmus  

ISO 9001