• SVEČANA AKADEMIJA

  SVEČANA AKADEMIJA

 • Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Zdravlje i ekologija

  Studij: Zdravlje i ekologija

 • Studij: Zdravstvena njega i terapija

  Studij: Zdravstvena njega i terapija

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Fizikalna terapija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ FIZIKALNE TERAPIJE – VI SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Fizikalna terapija u sportu i sportskoj medicini (V)

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji (P)

Bolni sindromi u rehabilitaciji (V)

Fizikalna terapija u gerijatrijskoj rehabilitaciji (V)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amela Halilbašić

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Samir Bojičić

SATNICA

14.00-15.30

9.00 – 11.30

9.00-11.30

8.00-10.30

9.00-10.30

PROSTOR

UČIONICA BR.3

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

PREDMET

Fizikalna terapija u sportu i sportskoj medicini (P)

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji (V)

Bolni sindromi u rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u neurološkoj rehabilitaciji (P)

Fizikalna terapija u rehabilitaciji senzornih onesposobljenja (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Dijana Avdić

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Amila Jaganjac

Doc. dr Samir Bojičić

Doc. dr Naim Salkić

SATNICA

16.00-18.30

12.00-14.30

12.00-13.30

11.30-14.00

11.00-12.30

PROSTOR

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR. 3

UČIONICA BR.3

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE –VI SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (P)

Osnove tehnologije molekularne biologije (P)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (V)

Kliničko hemijske laboratorijske tehnologije II (V)

Metode u morfologiji (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof. dr Nafija Serdarević

Prof. dr Naris Pojskić

Jasmina Fočo Solak, s.s.

Jasmina Duškan, s. s

Selvedina Duškan, s. s

V.ass. Mirsad Panjeta

Nermina Klapuh Bukvić, str. sar

Doc. dr Snježana Unčanin

SATNICA

8.00-11.00

7.45-9.15

14.30-17.00

12.00-13.30

10.00-11.30

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.3

DIP

DIP

UČIONICA BR.3

PREDMET

Obrada laboratorijskih podataka (V)

Osnove tehnologije molekularne biologije (V)

Obrada laboratorijskih podataka (P)

Metode u morfologiji (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Fadila Miljanović, str.sar

Pašić Aleksandra, str. sar

Dr. sci Naida Lojo, str.sar

Prof. dr Jozo Ćorić

SATNICA

12.00-13.30

10.00-13.00

13.30-15.45

12.00-13.30

PROSTOR

DIP

INGEB

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.3

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- VI SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Planiranje u radioterapiji (V)

Digitalna substrakciona angiografija-DSA (V)

Uvod u radioizotopske tehnologije (V)

Digitalna substrakciona angiografija-DSA (P)

Stručna praksa (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Dr. Adnan Čardžić, str. sar.

Mustafa Jačević, str. sar.

V. ass. Fuad Julardžija

V. ass Adnan Šehić

Amra Skopljak Beganović

Jasminka Mujkić

Prof. dr Sandra Zubović

Dr. Adnan Čardžić, str. sar.

Mustafa Jačević, str. sar.

SATNICA

8.30 – 11.00

8.30 – 11.00

8.30 – 11.00

9.30 – 11.00

8.00 – 15.00

PROSTOR

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

PREDMET

Planiranje u radioterapiji (P)

Posljedice radioterapije (P)

Uvod u radioizotopske tehnologije (P)

Posljedice radioterapije (V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Nermina Kantardžić

Doc. dr Nermina Kantardžić

Prof. dr Elma Kučukalić

Dr. Adnan Čardžić, str. sar.

Mustafa Jačević, str. sar.

SATNICA

11.30 – 13.00

11.30-13.00

11.30 – 13.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA NUKLEARNU MEDICINU

KLINIKA ZA ONKOLOGIJU

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17 - Zdravlje i ekologija

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

               FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 06.02.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2016/17.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA - VI SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (P)

Planiranje i dizajniranje javnih i industrijskih objekata (V)

Zdravstveno sanitarne osnove nutricionistike (V)

Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja (V)

Stručna praksa

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Eldina Smječanin

Doc. dr Arzija Pašalić

Ass. Eldina Smječanin

Doc. dr Arzija Pašalić

SATNICA

9.00-11.30

13.00 – 15.30

13.00 – 15.30

14.00 – 15.30

9.00-15.00

PROSTOR

UČIONICA BR.3

UČIONICA BR.2

UČIONICA BR 2

UČIONICA BR. 3

PREDMET

Sanitarna inspekcija i upravni postupak (V)

Planiranje i dizajniranje javnih i industrijskih objekata (P)

Sanitarno medicinski značaj toksikologije i rješavanje urgentnih stanja (P)

Sanitarna inspekcija i upravni postupak (P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Ass. Amar Žilić

Doc. dr Mehmed Cero

Doc. dr Enes Slatina

Prof. dr Fatima Jusupović

SATNICA

12.00-13.30

16.00 – 17.30

16.00 – 17.30

16.30 -18.00

PROSTOR

TERENSKE VJEŽBE

UČIONICA BR 3

UČIONICA BR 3

UČIONICA BR. 3

Strana 1 od 6

  erasmus  

ISO 9001