• Studij: Fizikalna terapija

  Studij: Fizikalna terapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Fizikalne terapije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017. godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: FIZIKALNA TERAPIJA- III SEMESTAR- REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Klinička kineziologija (P)

Fizika (P)

Klinička kineziologija (V)

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

 

Primjenjena epidemiologija(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

Prof. dr Ago Omerbašić

Doc. Dr Amra Mačak Hadžiomerović

Doc. Dr Eldad Kaljić

V.ass faruk Skenderi

Prof. dr Zarema Obradović

SATNICA

9.00 – 11.15

         9.00 – 11.30

9.00 – 15.30

10.30-12.00

8.00-10.15

PROSTOR

UČIONICA BR.1

HIRURŠKI AMFITEATAR

KABINET FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (P)

 

Fizika (V)

 

 

Osnovi kliničke prakse (V)

 

Primjenjena epidemiologija(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Đemil Omerović

v.ass Zijad

 

v.ass Hadžan Konjo

Ass. Eldina Smjčanin

SATNICA

11.30 – 13.00

12.00 – 13.30

 

12.30-14.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

UKCS

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

UKCS

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

 

Fizika (V)

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

v.ass Zijad Muharemović

 

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

12.00 – 13.30

 

 

12.30-14.15

PROSTOR

 

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Laboratorijske tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE - III SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Osnovi mikrobiologije (V)

Opšta, anorganska i organska hemija (V)

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

 

Primjenjena epidemiologija(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V.ass Vedran Đido

Doc. Dr Irma Salemović Bešić

V.ass mensura Šeremet

Mirela Babić

Doc. Dr Sabina Begić

Ass. Dušan Ćulum

V.ass faruk Skenderi

Prof. dr Zarema Obradović

SATNICA

12.00-13.30

11.00-12.30

13.00-15.30

11.30-13.00

8.00-10.15

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

UKCS

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi mikrobiologije   (P)

Opšta, anorganska i organska hemija (P)

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Opšta, anorganska i organska hemija (P)

Primjenjena epidemiologija(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

Prof. dr Danijela Vidic

Prof. dr Aida Pilav

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

Prof. dr Danijela Vidic

Ass. Eldina Smjčanin

SATNICA

14.00-16.15

13.00-14.30

16.00-17.30

14.30- 16.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

 

Opšta, anorganska i organska hemija (V)

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

 

 

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

14.45-16.15

 

 

12.30-14.15

PROSTOR

 

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Radiološke tehnologije

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE- III SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

 

 

PONEDJELJAK

 

UTORAK

 

SRIJEDA

 

ČETVRTAK

 

PETAK

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (V)

Fizika (P)

Radiološka aparatura (V)

Radiološka aparatura (P)

Primjenjena epidemiologija(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

v.ass Hadžan Konjo

Prof. dr Ago Omerbašić

V.ass Adnan Šehić

V.ass Fuad Julardžija, dr.sci

Prof. dr Zarema Obradović

SATNICA

9.30 – 11.00

9.00 – 11.30

9.30 – 12.30

8.30-11.00

8.00-10.15

PROSTOR

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOL.

HIRURŠKI AMFITEATAR

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

KLINIKA ZA RADIOLOGIJU

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi kliničke prakse (P)

 

Fizika (V)

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

 

Primjenjena epidemiologija(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. Dr Đemil Omerović

v.ass Zijad Muharemović

 

V.ass faruk Skenderi

Ass. Eldina Smjčanin

SATNICA

11.30 – 13.00

12.00 – 13.30

 

11.30-13.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

KLINIKA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

 

PREDMET

 

 

 

 

Disfunkcija ljudskog organizma(P

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

 

 

 

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

 

 

 

12.30-14.15

PROSTOR

 

 

 

 

VETERINARSKI FAKULTET

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/2018 - Zdravlje i Ekologija

  

     UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 15.09.2017.godine

Raspored predavanja i vježbi za ljetni semestar ak.2017/18.

STUDIJ: ZDRAVLJE I EKOLOGIJA- –III SEMESTAR-REDOVNI STUDIJ

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

PREDMET

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (V)

Osnovi mikrobiologije (V)

Opšta, anorganska i organska hemija (V)

Disfunkcija ljudskog organizma(V)

 

Primjenjena epidemiologija(P)

ODGOVORNI NASTAVNIK

V.ass Vedran Đido

Doc. Dr Irma Salemović Bešić

V.ass mensura Šeremet

Mirela Babić

Doc. Dr Sabina Begić

Ass. Dušan Ćulum

V.ass faruk Skenderi

Prof. dr Zarema Obradović

SATNICA

12.00-13.30

11.00-12.30

13.00-15.30

11.30-13.00

8.00-10.15

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

DIP

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET

HIRURŠKI AMFITEATAR

 

VETERINARSKI FAKULTET

PREDMET

Osnovi mikrobiologije   (P)

Opšta, anorganska i organska hemija (P)

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti (P)

Opšta, anorganska i organska hemija (P)

Primjenjena epidemiologija(V)

ODGOVORNI NASTAVNIK

Doc. dr Amela Dedejić Ljubović

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

Prof. dr Danijela Vidic

Prof. dr Aida Pilav

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

Prof. dr Danijela Vidic

Ass. Eldina Smjčanin

SATNICA

14.00-16.15

13.00-14.30

16.00-17.30

14.30- 16.00

10.30 – 12.00

PROSTOR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

 

PREDMET

 

 

 

Opšta, anorganska i organska hemija (V)

Disfunkcija ljudskog organizma(P)

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

 

 

 

Doc. Dr Nevzeta Ljubijankić

Doc. Dr Nurija Bilalović

SATNICA

 

 

 

16.15- 17.45

12.30-14.15

PROSTOR

 

 

 

HIRURŠKI AMFITEATAR

VETERINARSKI FAKULTET

Strana 1 od 8

  erasmus  

ISO 9001