• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obrazuje kadar na dodiplomskom studiju Radioloških tehnika, Sanitarnog inžinjerstva, Fizioterapije, Sestrinstva i Medicinsko-laboratorijske dijagnostike....

 

Opće informacije o broju studenata, broju uposlenih, partnerima u nastavi, opremljenosti, istraživačkom potencijalu, žurnalu, i druge relevantne...

  erasmus  

ISO 9001