• Studij: Fizioterapija

  Studij: Fizioterapija

 • Studij: Laboratorijske tehnologije

  Studij: Laboratorijske tehnologije

 • Studij: Sanitarno inžinjerstvo

  Studij: Sanitarno inžinjerstvo

 • Studij: Zdravstvena njega

  Studij: Zdravstvena njega

 • Studij: Radiološke tehnologije

  Studij: Radiološke tehnologije

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Saradnja

Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu ima saradnju sa institucijama u zemlji kao nastavnim bazama:

 • Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu,
 • Medicinskim fakultetom u Sarajevu,
 • Centrom za slušnu i govornu rehabilitacju Sarajevo,
 • Institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu,
 • Domovima zdravlja Kantona Sarajevo,
 • Zdravstvenom ustanovom Centrom za fizikainu medicinu i rehabilitacju «Praxis» Sarajevo,
 • Prirodno matematičkim fakultetom Univerziteta u Sarajevu,
 • Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu,
 • Poljoprivrednim fakultetom Univerziteta u Sarajevu,
 • Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo,
 • Hidrometeorološkim zavodom Sarajevo,
 • KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo,
 • Pavnom ustanovom RRC "Fojnica" Fojnica,
 • Federalnom upravom za zaštitu od zračenja
 • Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH

 

i univerzitetima van zemlje: Slovenija (Maribor, Ljubljana), Hrvatska (Zagreb, Rijeka), Švedska, Kanada (Queenis University – Kingston), SAD (Arizona State University).

Sporazum o obrazovnoj, stručnoj, naučno-istraživačkoj i tehničkoj saradnji između Fakulteta zdraavstveenih studija u Sarajevu i Centra za vaspitanje, obrazovanje, radno osposobljavanje, zapošljavanje mentalno retardirane djece, djece sa autizmom i cerebralnom paralizom „Vladimir Nazor", u Sarajevu.

  erasmus  

ISO 9001