Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godini

U skladu sa članom 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15), obavještavamo vas da je Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2017/2018. godinu objavljen 04. 09. 2017. godine na web stranici/oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu: www.unsa.ba i web stranicama/oglasnim pločama fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu.

Tekst konkursa preuzmite ovdje [PDF].new icon

Univerzitet u Sarajevu

  erasmus  

ISO 9001