UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Belma Tukić, branit će Magistarski rad pod naslovom:

„Učestalost riziko faktora za nastanak osteoporoze žena
u postmenopauzalnoj dobi“,

u petak, 01. 04. 2016. godine, u 12.30 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, Bolnička 25.

Magistarski rad je dostupan javnosti sedam dana prije odbrane u Biblioteci Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.