Obavještavamo redovne, redovne samofinansirajuće i vanredne studente II ciklusa studija koji su do sada završili sa upisom da će šifre za pristup  ISSS-u biti gotove do ponedjeljka, 23. 11. 2020. godine, obzirom da su podaci za upisane studente dostupni na e-UNSA tek od 18. 11. 2020. godine. Zvanična podjela indeksa će biti upriličena sljedeće sedmice prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici.

 

Prof. dr. Amila Jaganjac

Prodekan za II ciklus studija