Obavještavamo studente I ciklusa studija da praktični dio nastavnog procesa (Vježbe) započinje u ponedjeljak, 26.10.2020. godine prema sljedećem rasporedu:

Studijski program Fizioterapija

Raspored praktične nastave studijskog programa Fizioterapija

Grupe studenata za praktičnu nastavu – III semestar

Grupe studenata za praktičnu nastavu – V semestar

Grupe studenata za praktičnu nastavu – VII semestar

 

Studijski program Laboratorijske tehnologije

Raspored praktične nastave studijskog programa Laboratorijske tehnologije

 

Studijski program Radiološke tehnologije

Raspored praktične nastave studijskog programa Radiološke tehnologije

Grupe studenata za praktičnu nastavu – III, V, VII semestar

 

Studijski program Sanitarno inžinjerstvo

Raspored praktične nastave studijskog programa Sanitarno inžinjerstvo

Grupe studenata za praktičnu nastavu – III, V, VII semestar

 

Studijski program Zdravstvena njega

Raspored praktične nastave po grupama za predmet Opći principi zdravstvene njege studijskog programa Zdravstvena njega

Raspored praktične nastave po grupama za predmet Stručna praksa I studijskog programa Zdravstvena njega

Bol, palijativna i terminalna njega

Dijagnostičko terapijske procedure u zdravstvenoj njezi

Kliničko osposobljavanje u internističkoj oblasti

Kliničko osposobljavanje u oblasti mentalnog zdravlja

Zdravstvena njega internističkih bolesnika

Zdravstvena njega u mentalnom zdravlju

Raspored za ostale predmete studijskog programa Zdravstvena njega će biti uskoro objavljen.

 

Studijski program Babičarstvo/Primaljstvo

Raspored praktične nastave po grupama za predmet Uvod u Babičarstvo/Primaljstvo studijskog programa Babičarstvo/Primaljstvo

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija

 

Prof. dr. Arzija Pašalić

Dekan