Raspored nastave zimskog semestra I ciklusa studija ak. 2020/2021. godine. – Redovni i redovni samofinansirajući studij – 23.10.2020.

Raspored nastave zimskog semestra I ciklusa studija ak. 2020/2021. godine. – Vanredni studij – 23.10.2020.

 

U skladu sa zaključcima Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-19-5/20 od 09.09.2020. godine donesena je Odluka Vijeća Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu br. 04-1-1268/20 od 17.09.2020. godine koja se odnosi na sljedeće:

1. Prijem brucoša biti će organizovan 12.10.2020. godine uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen na web stranici Fakulteta.
2. Nastava za prvu godinu akademske 2020/2021. godine biti će realizovana po kombinovanom modelu o čemu će studenti biti na vrijeme obaviješteni putem web stranice Fakulteta.
3. Teoretska nastava za studente druge, treće i četvrte godine svih pet studijskih programa odvijat će se u učionicama uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Studenti koji su pozitivni na COVID19 i kojima je propisana mjera izolacije ili samoizolacije moći će nastavu pratit online uz propisani ljekarski dokaz.
4. Praktični dio nastave koji se odvija u učionicama i kabinetima odvijat će se uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, a za izvođenje vježbi u nastavnim bazama studenti će biti obaviješteni naknadno.
5. Konsultacije sa nastavnicima i saradnicima odvijati će se isključivo online prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta.
6. Napominjemo da je moguća promjena mjesta i termina nastave koji su navedeni u rasporedu o čemu će studenti biti na vrijeme obaviješteni. S toga molimo studente Fakulteta da svakodnevno prate službenu web stranicu.
7. Fakultet zdravstvenih studija će pratiti epidemiološku situaciju, naredbe i preporuke kriznih štabova te u skladu s istim i u saradnji sa resornim Ministarstvom prilagođavati svoje zaključke i odluke vezane za realizaciju svih nastavnih aktivnosti.
Prof. dr. Arzija Pašalić
Dekan
Prof. dr. Bakira Katana
Prodekan za I ciklus studija