Prema izmjenjenom Akademskom kalendaru Univerziteta u Sarajevu od 01.06.2020. godine prvi septembarski ispitni rok je predviđen za period od  31.08.2020. do 11.09.2020. godine za sve predmete iz zimskog i ljetnjeg semestra. Prva sedmica  od 31.08.2020. do 04.09.2020. godine je predviđena za predmete iz zimskog semestra, a druga sedmica od 07.09.2020. do 11.09.2020. godine predviđena je za predmete iz ljetnjeg semestra.
Na osnovu  Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo,  član 64. stav 6, u periodu  od  18.09.2020. do 30.09.2020. godine, studentima se omogućava drugi septembarski ispitni rok kada im je dozvoljeno da polažu samo jedan ispit (ili iz zimskog ili iz ljetnjeg semestra) prema njihovom izboru.
Napomena:  O načinu održavanja ispita, u zavisnosti od epidemiološke situacije,  studenti će biti obavješteni sedam dana prije početka ispitnog roka.
 
Prof. dr. Bakir Katana
Prodekan za I ciklus studija