Obavještavamo studente redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studija koji su predmet Disfunkcija ljudskog organizma, predmetnog nastavnika doc. dr. Nurije Bilalović, slušali u ljetnom semestru akademske 2018/2019. i 2019/20. godine i u zimskom semestru  akademske 2018/2019. godine da će dodatni termin ispita u dodatnom ispitnom roku biti u petak, 24.07.2020. godine sa početkom u 12:00 sati. Detaljnije upute o načinu održavanju ispita studenti će dobiti putem e-Mail-a koji će mr. Minela Velagić, koordinator za I ciklus studija i predmetni asistent, proslijediti svim predstavnicima studenata. Molimo predstavnike da sve informacije i upute iz mail-a prenesu svojim kolegama sa studija i sve studente koji će pristupiti ispitu da postupe prema uputama.
Prof. dr. Bakir Katana
Prodekan za I ciklus studija