Obavještavamo studente redovnog i redovnog samofinansirajućeg studija koji su predmet Disfunkcija ljudskog organizma, predmetnog nastavnika doc. dr. Nurije Bilalović, slušali u II semestru akademske 2019/20. godine kao i studente koji su ovaj predmet prenijeli iz II semestra akademske 2018/19. godine, da je novi termin popravnog ispita iz prethodno navedenog predmeta petak, 17.07.2020. godine, sa početkom u 12:00 sati. Detaljnije upute o načinu održavanju ispita studenti će dobiti putem e-mail-a koji će mr. Minela Velagić, koordinator za I ciklus studija, proslijediti svim predstavnicima studenata. Molimo predstavnike da sve informacije i upute iz mail-a prenesu svojim kolegama sa studija i sve studente koji će pristupiti ispitu da postupe prema uputama.
Prof. dr. Bakir Katana
Prodekan za I ciklus studija