Upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu obavit će se u periodu od 16-24.07.2020. godine u terminu od 10:00-14:00 sati na Građevinskom fakultetu u učionici broj 5, u ulici Patriotske lige br. 30 (ulaz s gornje strane)

Pilikom dolaska na Fakultet, kandidati su dužni strogo poštovati higijensko-epidemiološke mjere. Obavezno je nošenje zaštitnih maski, rukavica, dezinfekcija ruku i prolazak kroz dezo barijere. Kandidati su dužni ponijeti vlastitu olovku.

Upis kandidata vršit će se prema sljedećem rasporedu:

Tabela 1.
RASPORED UPISA PREMA STUDIJSKIM PROGRAMIMA
NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA DATUM UPISA
1.Fizioterapija16.07.2020. godine
2.Laboratorijske tehnologije17.07.2020. godine
3.Radiološke tehnologije20.07.2020. godine
4.Sanitarno inžinjerstvo21.07.2020. godine
5.Zdravstvena njega22.07.2020. godine
6.Zdravstveni nutricionizam i dijetetika23.07.2020. godine
7.Babičarstvo/Primaljstvo24.07.2020. godine

 

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće dokumente:

Tabela 2
OBAVEZNI DOKUMENTI
1.Prijava za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba
2. Upisni materijal
3.Originalnu diplomu o završenoj srednjoj školi
4.Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
5.Tri fotografije za indeks- Dimenzije 4×6
6.Izvod iz matične knjige rođenihOriginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 6 mjeseci
7.Uvjerenje o državljanstvuOriginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 6 mjeseci
8.Drugu relevantnu dokumentaciju kojom su ostvareni dodatni bodovi i prednosti propisani kriterijima Konkursa za upis.

 

Prilikom upisa kandidati su obavezni predati sljedeće uplatnice:

Tabela 3
UPLATNICE
1.UpisninaPrimjer uplatnice
2.Školarina I rata za redovni samofinansirajući studij Primjer uplatnice
3.Uplata na ime korištenja biblioteke Primjer uplatnice
4.Uplata na ime korištenja ISSS Primjer uplatnice
5.Uplata na ime razvoja ISSS Primjer uplatnice

NAPOMENA: Uplata za osiguranje studenata izvršit će se naknadno.

 

U slučaju da kandidat/kandidatkinja iz objektivnih razloga (bolest, samoizolacija, boravak izvan BiH i sl.) ne mogu fizički pristupiti upisu u navedenim terminima, dužni su periodu od 16-24.07.2020. godine dostaviti na e-mail adresu: info@fzs.unsa.ba skeniranu i potpisanu prijavu za upis koju će kandidat/kandidatkinja isprintati sa svog profila koji je kreirao/kreirala prilikom upisa na http://upisi.unsa.ba i uplatnice naznačene u tabeli broj 3.

Originalnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti do 01. 09. 2020. godine Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija.

LJEKARSKI PREGLED

Prema rasporedu dostavljenom od strane Službe za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu, ljekarski pregled za kandidate koji su stekli pravo na upis u prvu godinu prvog ciklusa studija će se obaviti u JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata 03. i 04. 08. 2020. godine uz obavezno poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Uvjerenja o ljekarskom pregledu, kandidati su dužni dostaviti Studentskoj službi Fakulteta zdravstvenih studija u prvoj sedmici oktobra tekuće godine.

Ukoliko kandidati ne pristupe upisu u periodu od 16-24.07.2020. godine, smatraće se da su odustali od upisa na Fakultet zdravstvenih studija.