Obavještavamo studente II semestra, redovnog i redovnog samofinansirajućeg studija da će se, zbog tehničkih problema na platformi Office 365, ispit iz predmeta Disfunkcija ljudskog organizma odgovornog nastavnika doc. dr. Nurija Bilalović održati 14.07.2020. godine u 16:00 sati, platforma Office 365.

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija