UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
SARAJEVO

STUDIJSKI PROGRAM: SANITARNO INŽINJERSTVO
VI SEMESTAR – VANREDNI STUDIJ

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA “SANITARNO MEDICINSKI
ZNAČAJ TOKSIKOLOGIJE I RJEŠAVANJE URGENTNIH STANJA“

PROVEDENOG ONLINE 06.07.2020. GODINE SA POČETKOM U 1600 SATI

R.b.     Broj indeksa    Broj bodova     Ocjena
1.           254/17-S         59 + 3           Šest (6)
2.           236/17-S         80,5 + 4        Devet (9)
3.           241/17-S         81,5+3          Devet (9)
4.           252/17-S         57+1             Šest (6)
5.           253/17-S         73+2             Osam (8)
6.           244/17-S         66,5 +3         Sedam (7)
7.           227/17-S         64,5 +3         Sedam (7)
8.           218/17-S         47+2             Pet (5)
9.           258/17-S         76+3             Osam (8))
10.         211/17-S         72,5+3          Osam (8)
11.         221/17-S         55+2             Šest (6)
12.         234/17-S         67,5+2          Sedam (7)
13.         210/16-S         73,5              Osam (8)

NAPOMENA: Studenti mogu izvršiti uvid u rad u ponedjeljak, 13.07.2020. godine u 11:00 sati. Molimo predstavnika da napravi spisak studenata za uvid u rad i dostavi predmetnom asistentu, mr. Mineli Velagić najkasnije u ponedjeljak, 13.07.2020. godine do 08:00 sati.

Sarajevo, 10.07.2020. godine

Predmetni nastavnik:
Doc. dr. Enes Slatina