UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA : PRIMJENJENA EPIDEMIOLOGIJA SA INTRAHOSPITALNIM INFEKCIJAMA ODRŽANOG DANA 02.07.2020. GODINE

 

Studijski program: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE

 

R.b.Broj indeksaOcjena
1.1140/19-L9
2.1148/19-L8
3.1147/19-L7
4.1150/19-L7
5.1152/19-L9
6.1142/19-L9
7.1144/19-L8
8.1149/19-L8
9.1143/19-L5
10.1153/19-L8
11.1154/19-L6
12.1146/19-L8
13.1145/19-L8
14.1151/19-L5
15.1163/19-L8
16.1164/19-L8
17.1136/18-L7
18.1160/19-L7
19.1168/19-L5
20.1166/19-L7
21.1162/19-L8
22.1161/19-L8
23.1158/19-L7
24.1157/19-L7
25.1159/19-L7
26.1156/19-L8
27.1165/19-L6
28.1169/19-L8
29.1167/19-L6
30.1171/19-L7
31.1170/19-LNP
32.1134/18-LNP
33.1126/18-L6
34.1130/18-LNP
35.1139/18-L7
36.1129/18-L7
37.1102/18-L7
38.1138/18-L6

 

Studijski program: FIZIOTERAPIJA
R.b.Broj indeksaOcjena

 

1.1655/19-F8
2.1635/19-F8
3.1623/19-F8
4.1626/19-F8
5.1625/19-F8
6.1628/19-F7
7.1636/19-F7
8.1624/19-F7
9.1634/19-F8
10.1633/19-F8
11.1637/19-F6
12.1627/19-F7
13.1631/19-F7
14.1632/19-F6
15.1630/19-F7
16.1652/19-F8
17.1639/19-F6
18.1650/19-F7
19.1645/19-F6
20.1643/19-F7
21.1654/19-F7
22.1641/19-F5
23.1649/19-F6
24.1646/19-F8
25.1648/19-F7
26.1638/19-F7
27.1647/19-F8
28.1642/19-F7
29.1640/19-F8
30.1651/19-F8
31.1567/17-FNP
32.1653/19-F6
33.1656/19-F5
34.1629/19-F10
35.1644/19-F7
36.1615/18-F8
37.308/17-F7
Studijski program: SANITARNO INŽINJERSTVO

 

R.b.Broj indeksaOcjena 
1.496/19-S7 
2.499/19-S7 
3.506/19-S6 
4.502/19-S6 
5.498/19-S6 
6.500/19-S8 
7.503/19-S7 
8.495/19-S8 
9.501/19-S8 
10.507/19-S6 
11.497/19-S8 
12.504/19-S9 
13.508/19-S7 
14.494/19-S8 
15.505/19-S8 
16.514/19-S7 
17.521/19-S7 
18.518/19-S5 
19.515/19-S8 
20.509/19-S6 
21.517/19-SNP 
22.519/19-S5 
23.511/19-S7 
24.512/19-S8 
25.510/19-S7 
26.513/19-S7 
27.522/19-S7 
28.250/19-SNP 

 

 

Studijski program: RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE

 

R.b.Broj indeksaOcjena 
1.1369/19-R6 
2.1373/19-R8 
3.1368/19-R9 
4.1374/19-R8 
5.1372/19-R8 
6.1375/19-R7 
7.1370/19-R8 
8.1378/19-RNP 
9.1376/19-R7 
10.1366/19-R9 
11.1380/19-R8 
12.1377/19-R7 
13.1379/19-R8 
14.1367/19-R6 
15.1371/19-R7 
16.1386/19-R6 
17.1394/19-R7 
18.1391/19-R7 
19.1398/19-RNP 
20.1381/19-R7 
21.1339/18-RNP 
22.1397/19-R7 
23.1390/19-R5 
24.1382/19-R7 
25.1392/19-R8 
26.1396/19-R7 
27.1395/19-R7 
28.1384/19-R6 
29.1382/19-R6 
30.1389/19-R8 
31.1346/18-RNP 
32.1393/19-R7 
33.1388/19-R7 
34.1385/19-R8 
35.1387/19-R7 
36.1343/18-RNP 
37.1362/18-RNP 
38 6 

 

Studijski program: ZDRAVSTVENA NJEGA
R.b.Broj indeksaOcjena 
1.1415/19-O8 
2.1417/19-O8 
3.1416/19-O8 
4.1422/19-O7 
5.1420/19-O7 
6.1424/19-O7 
7.1419/19-O7 
8.1413/19-O8 
9.1421/19-O6 
10.1418/19-O7 
11.1423/19-O8 
12.1425/19-O8 
13.1426/19-O7 
14.1414/19-O8 
15.1427/19-O7 
16.1448/19-O8 
17.1406/18-ONP 
18.1339/18-ONP 
19.1438/19-O8 
20.1437/19-ONP 
21.1431/19-O7 
22.1444/19-O7 
23.1429/19-ONP 
24.1439/19-O6 
25.1432/19-ONP 
26.1428/19-O8 
27.1436/19-O7 
28.1447/19-ONP 
29.1405/18-O8 
30.1442/19-O7 
31.1430/19-O8 
32.1433/19-O7 
33.1435/19-O7 
34.1446/19-O7 
35.1434/19-ONP 
36.1443/19-O7 
37.1445/19-ONP 
38.1440/19-O7 
39.1449/19-O6 
40.1400/18-ONP 
41.1441/19-O5 
42.1393/18-ONP 
43.1401/18-O5 
44.1369/17-ONP 
45.1428/19-O8 
46.1411/18-ONP 
47.488/17-ONP 
48.1402/18-O8 
49.1330/16-O9 

 

NAPOMENA: Za studente koji žele napraviti uvid u test iz predmeta Primjenjena epidemiologija sa intrahospitalnim infekcijama, isto će moći ostvariti elektronskim putem preko platforme office 365 ili zoom aplikacije u ponedjeljak 06.07.2020. godine sa početkom u 11:00 h.

Predstavnici studijskih programa dužni su napraviti spisak studenata koji žele izvršiti uvid u rad, te isti prosljediti v.ass. Eldini Smječanin na e mail adresu: eldina.smjecanin@gmail.com do ponedjeljka 06.07.2020. godine do 09:00 h.

Spisak treba da sadrži: NAZIV STUDISJKOG PROGRAMA, IME I PREZIME STUDENTA, BROJ INDEKSA.

 

 

Sarajevo, 03.07.2020.

Odgovorni nastavnik: prof.dr. Zarema Obradović