Univerzitet u Sarajevu je objavio konkurse za upis kandidata na prvi ciklus i integrirani studij, drugi ciklus studija, stručni studij i specijalistički studij u studijskoj 2020/2021. godini.

Konkurse za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu u ak. 2020/2021. godini možete pronaći ovdje.

Uputstva za online upis na UNSA – II ciklus studija

Plan upisa studenata na Univerzitet u Sarajevu ak. 2020/2021. godine.

Odluka Vlade KS-a o broju i strukturi studenata za upis na Univerzitet u Sarajevu ak. 2020/2021. godine.

Saglasnost MONKS-a za objavu svih konkursa za upis studenata na Univerzitet u Sarajevu ak. 2020/2021. godine.