UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA

Azra Hadžalić, dipl.san.ing branit će Završni rad II ciklusa studija pod naslovom:

„Znanje stavovi i navike učenika o konzumiranju bezalkoholnih pića“

u 15. 04. 2020. godine, u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, ul. Stjepana Tomića 1.