Obavještavamo studente  II ciklusa studija ak. 2019/2020. godine da su na 16. redovnoj sjednici Vijeća Fakulteta usvojene korigovane teme. Studenti mogu pristupiti izradi završnog rada ukoliko imaju uslove za realizaciju.

 

Prof. dr. Amila Jaganjac

Prodekan za II ciklus studija