VAŽI  ZA      REDOVAN   STUDIJ – DOBOLONJA

ISPIT IZ PREDMETA  PATOLOŠKA ANATOMIJA   MARTOVSKOM  ISPITNOM ROKU, ODRŽAĆE SE:

13.03.2020.u 12.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA DIP-u.

STUDENTSKA SLUŽBA