Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je usljed vanredne epidemiološke situacije dobio zvaničan dopis od strane Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Doma zdravlja Kantona Srajevo i Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” o obustavi nastave do daljnjeg. U skladu s tim dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Arzija Pašalić, je prema zaključku Senata Univerziteta u Sarajevu, donijela Odluku br: 02-1-378/20 od dana 05.03.2020. godine (Odluka u daljem tekstu) o kondenzovanoj/blok nastavi za redovni i redovni samofinansirajući studij. Nastava po rasporedu kondenzovane/blok nastave započinje 09.03.2020. godine i traje do 17.04.2020. godine.

Raspored kondenzovane/blok nastave za redovni i redovni samofinansirajući studij ak. 2019/2020. godine

Odluka o kondenzovanoj/blok nastavi