UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

STUDIJSKI PROGRAM: ZDRAVSTVENA NJEGA

SEMESTAR VII / REDOVNI STUDIJ

 

Predmet: REHABILITACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI

 

Rezultati popravnog ispita održanog 21.02.2020.

INDEKSBODOVIOCJENA
1348/16-O19,7510
1344/16-O15,258
1309/15-O16,259
1335/16-O17,009
1331/16-O16,259

 

NAPOMENA: Studenti imaju pravo uvida u test dana 03.03.2020. i 04.03.2020. u terminu od

10:00 do 12:00h, na Fakultetu zdravstvenih studija, kancelarija broj 303/III sprat.

Indekse za upis ocjene dostaviti doc.dr Muris Pecar-u, dana 04.03.2020. godine u 12:00h,

kancelarija broj 303/III sprat na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 

Odgovorni nastavnik

doc. dr Muris Pecar

U Sarajevu, 28.02.2020. godine.