Obavještavamo redovne studente da se u skladu s dopisom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-05-38-29534-3/20 od dana 26.02.2020. godine (u daljem tekstu) nastava (vježbe) za redovni studij koja se odvija na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu planirana od 03.03.2020. godini odgađa. Nadoknada nastave na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu će se izvršiti kada se steknu uslovi za nadoknadu iste.

Predavanja studijskog programa Radiološke tehnologije koja se održavaju u amfiteatru Klinike za radiologiju će biti izmještena na drugu lokaciju.

Napomene: Odgoda nastave važi samo za vježbe koje se odvijaju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu