Obavještavamo vanredne studente da se u skladu s dopisom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-05-38-29534-3/20 od dana 26.02.2020. godine (u daljem tekstu) nastava (vježbe) za vanredni studij koja se odvija na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu planirana u sedmici od 03. do 08.03.2020. godini odgađa. Nadoknada nastave na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu će se izvršiti kada se steknu uslovi za nadoknadu iste.

Napomene: Odgoda nastave važi samo za vježbe koje se odvijaju na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu