Rezultati ispita iz predmeta „Tehnike snimanja II“ održanog 21.02.2020. godine

-V semestar vanredni studij-

 

R/BIndexkonačna ocjena
1.344/16-Rsedam (7)
2.395/17-Rosam (8)
3.311/15-Rpet (5)
4.392/17-Rosam (8)
5.349/16-Rdevet (9)
6.399/17-Ršest (6)
7.322/15-Rpet (5)
8.319/15-Rosam (8)
9.331/15-Rsedam (7)
10.318/15-Rpet (5)
11.275/14-Ršest (6)

 

NAPOMENA: Studenti imaju pravo na uvid u test 25.02.2020.godine, od 12:00-13.00h.

Indekse za upis ocjene dostaviti u petak, 26.02.2020.god odgovornom nastavniku u terminu od 09:00-10.00h, na Fakultetu zdravstvenih studija

 

Sarajevo, 24.02.2019.

Doc. dr. Adnan Šehić