Prvi studentski simpozijum za sve grupacije fakulteta