UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

II CIKLUS: ZDRAVSTVENA NJEGA

REDOVNI STUDIJ

 

Predmet: Informacioni i komunikacioni sistemi u zdravstvu

Rezultati popravnog ispita održanog 19.02.2020.

 

   INDEKS BODOVIOCJENA
   49/19-O   19,5010
   48/19-O   19,0010
   60/19-R   19,2510

 

NAPOMENA: Studenti imaju pravo uvida u test dana 21.02.2020. i 24.02.2020. u terminu od

10:00 do 12:00h, na Fakultetu zdravstvenih studija, kancelarija broj 303/III sprat.

Indekse za upis ocjene dostaviti doc.dr Muris Pecar-u, dana 24.02.2020. godine u 12:00h,

kancelarija broj 303/III sprat na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 

Odgovorni nastavnik

doc. dr Muris Pecar

U Sarajevu, 21.02.2020. godine.