Obavještavaju se studenti upisani na III ciklus studija u akademskoj 2019/2020. god. da će svečana dodjela indeksa i uvodno predavanje biti realizirano 27.02.2020. god. na Građevinskom fakultetu (učionica br. 5) sa početkom u 15.30 sati.

 

Prof. dr. Amra Mačak Hadžiomerović

Prodekan za III ciklus studija