UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Sarajevo, 19.02.2020.g.

STUDIJSKI PROGRAM: SANITARNO INŽINJERSTVO redovni/vanredni studij
SEMESTAR VII A.K.godina: 2019/2020
REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ PREDMETA Higijena atmosfere

održanog dana 17.02.2020.godine

Broj indeksa

(Šifra studenta)    UKUPNO BODOVA     KONAČNA OCJENA
210/16-S                          78                                8
223/16-S                          78,5                             8
205/16-S                          92                                9
220/16-S                          96                               10

NAPOMENA:Studenti imaju pravo uvida u testove dana 20.02.2020.g. (četvrtak) u vremenskom terminu od 12:00h.do12:30h. kancelarija br.305/2 sprat, Fakultet zdravstvenih studija.

ODGOVORNI NASTAVNIK
Doc.drŠljivo Enisa