UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 14.02.2020 godina

STUDIJSKI PROGRAM FIZITERAPIJA V SEMESTAR – VANREDNI STUDIJ

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ FIZIKALNA TERAPIJA U REHABILITACIJI LOKOMOTORNOG SISTEMA U TRAUMATOLOGIJI

 

INDEKSOCJENA
310/17-F10 (deset)
1521/15-FN.P.
302/17-F7 (sedam)
301/17-F7 (sedam)
311/17-F8 (osam)
317/18-F8 (osam)
282/16-F7 (sedam)

 

NAPOMENA: studenti imaju pravo uvida u test 19.02.2020. u 10h.

Indekse za upis ocjene dostaviti prof.dr. Dijana Avdić, 20.02.2020. u 10h. na Fakultet zdravstvenih srudija.

 

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof.dr. Dijana Avdić