Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente I semestra I ciklusa studija da je termin održavanja popravnog ispita iz predmeta Biofizika 28.02.2020. godine u 16:00 sati na Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku, Medicinski fakultet.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija