Obavještavamo redovne i redovne samofinansirajuće studente I semestra I ciklusa studija da je termin održavanja popravnog ispita iz predmeta Anatomija čovjeka 24.02.2020. godine u 08:30 sati na Katedri za anatomiju, Medicinski fakultet.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija