UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

STUDIJSKI PROGRAM: ZDRAVSTVENA NJEGA

SEMESTAR VII / VANREDNI STUDIJ

 

Predmet: REHABILITACIJA U ZDRAVSTVENOJ NJEZI

Rezultati popravnog ispita održanog 14.02.2020.

INDEKSBODOVI                        OCJENA
428/15-O     –                 nije ocjenjen/nije pristupio
465/16-O   13,25                                  7
441/15-O   14,50                                  8
459/16-O   10,25                                  6
448/16-O   13,50                                  7
505/17-O   17,00                                  9
415/15-O   16,00                                  9
455/16-O   17,25                                  9
462/16-O   15,00                                  8
360/14-O   13,00                                  7
388/14-O   11,50                                  6

 

NAPOMENA: Studenti imaju pravo uvida u test dana 18.02.2020. i 19.02.2020. u terminu od

10:00 do 12:00h, na Fakultetu zdravstvenih studija, kancelarija broj 303/III sprat.

Indekse za upis ocjene dostaviti doc.dr Muris Pecar-u, dana 19.02.2020. godine u 12:00h,

kancelarija broj 303/III sprat na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

 

Odgovorni nastavnik

doc. dr Muris Pecar

U Sarajevu, 17.02.2020. godine.