UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 11.02.2020 godina

Studij fizioterapije V semestar – vanredni studij

FIZIKALNA TERAPIJA U REHABILITACIJI LOKOMOTORNOG SISTEMA U ORTOPEDIJI

INDEKSOCJENA
304/17-F7 (sedam)
287/17-F8 (osam)
310/17-F9 (devet)
1521/15-FN.P.
194/14-F7 (sedam)
301/17-F7 (sedam)
311/17-F8 (osam)
232/15-FN.P.
272/16-F5 (pet)
260/16-F10 (deset)
173/14-FN.P:
300/17-F8 (osam)
282/16-F7 (sedam)
266/16-F10 (deset)

NAPOMENA: studenti imaju pravo uvida u test 14.02.2020. u 10h.

Indekse za upis ocjene dostaviti prof.dr. Dijana Avdić, 17.02.2020. u 10h na Fakultet zdravstvenih srudija.

ODGOVORNI NASTAVNIK

Prof.dr. Dijana Avdić