Raspored nastave ljetnog semestra I ciklusa studija ak. 2019/2020. godine – redovni i redovni samofinansirajući studij – 27.02.2020. godine

Raspored nastave ljetnog semestra I ciklusa studija ak. 2019/2020. godine – vanredni studij – 27.02.2020. godine

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija