Ovjera, upis, obnova semstra, apsolventski status za VIII semesatar – 2019/2020. godina