UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Sarajevo, 07.02.2020.g.
STUDIJSKI PROGRAM: SANITARNO INŽINJERSTVO redovni/vanredni
studij
SEMESTAR VII
A.K.godina: 2019/2020
REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA HIGIJENA ATMOSFERE
održanog dana 03.02.2020.godine
Broj indeksa
(Šifra studenta) UKUPNO BODOVA KONAČNA OCJENA
214/16-S 85 9
230/16-S 68 7
210/16-S NO NP
235/16-S 65 7
215/16-S 66 7
231/16-S 65 7
255/17-S 80 8
223/16-S NO NP
209/16-S 83 8
219/16-S 85 9
226/16-S 69 7
213/16-S 63 6
168/15-S 65 7
224/16-S 80 8
206/16-S 71 7
198/15-S 70 7
205/16-S NO NP
220/16-S NO NP
217/16-S 86 9
212/16-S 76 8
NAPOMENA: Studenti imaju pravo uvida u test dana 10.02.2020.g. (ponedeljak) u
vremenskom terminu od 11:00h do 11:30h. kancelarija br.305/2sprat, Fakultet
zdravstvenih studija.
ODGOVORNI NASTAVNIK
Doc.drŠljivo Enisa