UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Predmet: Zdravstvena njega porodice

Semestar: VII

Način studiranja: VANREDNO

Datum ispita: 04.02.2020.godine

REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA ZDRAVSTVENA NJEGA PORODICE; 06.02.2020.GODINE

Red.br:IndexDatum
1.429/15-OSedam (7)
3.454/16-OŠest (6)
4.475/16-OSedam (7)
5.465/16-OŠest (6)
6.469/16-OŠest (6)
7.441/15-OPet (5)
8.453/16-OOsam (8)
9.468/16-OOsam (8)
11.463/16-OPet (5)
13.477/16-OŠest (6)
14.459/16-OŠest (6)
15.452/16-OOsam (8)
16.448/16-OPet (5)
17.458/16-OOsam (8)
18.470/16-OŠest (6)
19.505/17-OŠest (6)
20.472/16-OSedam(7)
21.415/15-OŠest (6)
22.455/16-OPet (5)
24.456/16-OPet (5)
25.360/14-OŠest (6)
27.388/14-OPet (5)

 

Indexe na uspis ocjene dostaviti u četvrtak 07.02.2020.godine Ass. Ameli Salihović, II sprat, br: 305 Fakultet zdravstvenih studija. Uvid u rad je moguće izvršiti u roku od 24 h od objavljivanja rezultata.

Predmetni profesor

Prof.dr. Jasmina Mahmutović