VAŽI  ZA REDOVNI STUDIJ – DOBOLONJA

KOMISIJSKI ISPIT IZ PREDMETA: NEUROLOGIJA

U  JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU, ODRŽAĆE SE:

I TERMIN:13.02.2020.u 12.00 sati

ISPIT ĆE SE ODRŽATI  NA KLINICI ZA NEUROHIRURGIJU KC UNSA.

STUDENTSKA SLUŽBA