UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Sarajevo, 31.01.2020 godine

STUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA – vanredni studij/ I ROK SEMESTAR V

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ PREDMETA FIZIKALNA TERAPIJA U REHABILITACIJI LOKOMOTORNOG SISTEMA U TRAUMATOLOGIJI

INDEKSOCJENA testOCJENA vježbeKONAČNA OCJENA
304/17-F9 (devet)8 (osam)9 (devet)
287/17-F8 (osam)8 (osam)8 (osam)
310/17-F9 (devet)N.P.N.P
1521/15-F5 (pet)N.P.5 (pet)
302/17-F8 (osam)N.P.N.P:
         301/17-F8 (osam)5 (pet)5 (pet)
311/17-F9 (devet)5 (pet)5 (pet
232/15-F9 (devet)7 (sedam)8 (osam)
272/16-F7 (sedam)7 (sedam)7 (sedam)
260/16-F10 (deset)10 (deset)10 (deset)
300/17-F7 (sedam)7 (sedam)7 (sedam)
317/18-F9 (devet)N.P.N.P.
297/17-F9 (devet)10 (deset)10 (deset)
266/16-F10 (deset)8 (osam)9 (devet)
282/16-F7 (sedam)5 (pet)5 (pet)

 

NAPOMENA: Studenti imaju pravo uvida u test u terminu od 9h-10h, srijeda 05.02.2020.

Indekse za upis ocjene dostaviti Prof.dr. Dijani Avdić 06.02.2020. u 10h.

Prof.dr. Dijani Avdić