UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

 

Predmet: Opći principi zdravstvene njege

Način studiranja: Vanredni studij

Datum ispita: 29.01.2020.godine

 

Rezultati ispita iz predmeta Opći principi zdravstvene njege

 

Red.br:Broj indexaI parcijala

Broj bodova

II parcijala

Broj bodova

Konačna ocjena
1.474/16-O4,5/203,5/20Pet (5)
2.423/15-O6,5/207,5/20Pet (5)
3.488/17-O3,5/203,5/20Pet (5)
4.422/15-O10,5/2014/20Sedam (7)

Indexe za upis ocjene dostaviti 05.02.2020.godine Ass. Ameli Salihović, II sprat br:305 Fakultet zdravstvenih studija.

Uvid u rad je moguće izvršiti 24 h od objavljivanja rezultata ispita.

 

Predmetni profesor:

Prof.dr. Jasmina Mahmutović