Obavještavamo studente redovnog i redovnog samofinansirajućeg studija da će se završni ispit iz predmeta Zaštita i njega u urgentnim stanjima održati 17.02.2020. godine u amfiteatru Veterinarskog fakulteta sa početkom u 14:30 sati.

Popravni ispit iz predmeta Zaštita i njega u urgentnim stanjima će biti 27.02.2020. godine  u amfiteatru Veterinarskog fakulteta sa početkom u 14:30 sati.

 

 Prof. dr. Bakir Katana

prodekan za I ciklus studija