UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

STUDIJ FIZIOTERAPIJE

 

Rezultati ispita – Rehabilitacija u dječijem dobu – Redovni  – 27.01.2020.

IME I PREZIME STUDENTAUKUPNI BODOVIKONAČNA OCJENA
 1. 1536/16-F
84Osam (8)
 1. 1530/16-F
96Deset (10)
 1. 1545/16-F
86Devet (9)
 1. 1525/16-F
99Deset (10)
 1. 1540/16-F
98Deset (10)
 1. 1546/16-F
100Deset (10)
 1. 1526/16-F
96Deset (10)
 1. 1537/16-F
100Deset (10)
 1. 1534/16-F
74Sedam (7)
 1. 1529/16-F
79Osam (8)
 1. 1533/16-F
88Devet (9)
 1. 1575/17-F
94Devet (9)
 1. 1576/17-F
93Devet (9)
 1. 1522/16-F
83Osam (8)
 1. 1535/16-F
99Deset (10)
 1. 1498/15-F
76Osam (8)
 1. 1504/15-F
93Devet (9)
 1. 1538/16-F
83Osam (8)
 1. 1524/16-F
79Osam (8)
Nije izašla na praktični
 1. 1528/16-F
 Pet (5)

 

Sarajevo, 03.02.2020.

Prof. dr Emira Švraka