UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

STUDIJ FIZIOTERAPIJE

 

Rezultati ispita – Rehabilitacija u dječijem dobu – Vanredni  – 27.01.2020.

IME I PREZIME STUDENTAUKUPNI BODOVIKONAČNA OCJENA
 1. 262/16-F
90Devet (9)
 1. 259/16F
93Devet (9)
 1. 226/15-F
84Osam (8)
 1. 257/16-F
72Sedam (7)
 1. 269/16-F
79Osam (8)
 1. 314/17-F
84Osam (8)
 1. 286/16-F
72Sedam (7)
 1. 280/16-F
88Devet (9)
 1. 279/16-F
94Devet (9)
 1. 256/16-F
81Osam (8)
Student koji je izlazio samo na praktični ispit
 1. 285/16-F
28Pet (5)

 

Od 20 prijavljenih studenata na usmeni ispit je izašlo 10 studenata, a na praktični 11 studenata.

 

Sarajevo, 29.01.2020.

 

Prof. dr Emira Švraka