Obavještavamo studente I semestra I ciklusa studija da je u dogovoru sa predmetnim nastavnikom prof. dr. Eldanom Kapurom došlo do promjene termina ispita iz predmeta Anatomija čovjeka. Ispit iz druge parcijale predmeta Anatomija čovjeka će se održati 03.02.2020. godine u prostorijama Medicinskog fakulteta.

Završni ispit će se održati 10.02.2020. godine u 08:00 h, a popravni ispit 24.02.2020. godine u 08:00 h u prostorijama Medicinskog fakulteta.

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija