Za studente Fakulteta zdravstvenih studija  iz predmeta: – Bakteriologija, asepsa i sterilizacija

Obavještavamo vas da će se I januarsko-februarski ispitni rok  iz predmeta Bakteriologija, asepsa i sterilizacija u skladu sa dobolonjskim sistemom obrazovanja održati po slijedećem rasporedu:

31.01. 2020. godine u 14.00 u prostorijama O.J. Klinička mikrobiologija KCUS

 

Prof. dr. Bakir Katana

Prodekan za I ciklus studija